ART GRANDPRIX JAPAN

 石坂 瑞基 Isizaka Mizuki
 1995年7月7日生まれ 埼玉県
ART GP JAPAN ( RD10V )